Wegland Alpin - Padure

Strategii de preţuri

Oferta WEGLAND ALPIN SRL caută să maximizeze raportul preţ / calitate. Clienţii apreciază în mod deosebit calitatea produselor si sunt dispuşi să plătească un preţ corespunzător calităţii ridicate. Ca nou venită, cu şapte ani în urmă, WEGLAND ALPIN SRL practica preţuri de intrare la nivelul minim al pieţei. Cu trecerea timpului, pe măsură ce firma a devenit cunoscută pe piaţă iar calitatea produselor a fost confirmată de clienţi, preţurile au fost mărite in concordanţă cu calitatea.

WEGLAND ALPIN SRL oferă pieţei produse de calitate care asigură clienţilor un randament de utilizare ridicat, la un raport preţ – calitate optim. Calitatea ridicată oferită pieţei se datorează în mare parte următorilor factori, care pot fi consideraţi resurse principale:

  • Elementul uman
  • Echipamentul şi tehnologia folosite
  • Calitatea materiei prime

Considerăm elementul uman resursa principală deoarece, chiar dacă echipamentele sunt de calitate, fără o operare profesională a acestora, randamentele nu ar fi cele dorite.

Economii de costuri
In procesul de producţie se face o analiză aprofundată a costurilor precum şi a modului în care acestea influenţează preţul de vânzare. Se alocă o atenţie deosebită reducerii costurilor care au pondere mare în costul total de producţie .În principal, se doreşte reducerea costurilor şi a preţurilor de achiziţie a materiei prime, creşterea randamentului de utilizare a acesteia, cresterea productivităţii muncii şi reducerea cheltuielilor cu expedierea mărfurilor. Reducerea costurilor are ca scop final pe de o parte creşterea profitului, iar pe de alta parte creşterea competitivităţii firmei pe piaţă, piaţă care solicită o calitate din ce în ce mai ridicată, la un preţ din ce în ce mai scăzut .

Societate specializata in
taierea, rindeluirea si
impregnarea lemnului
Wegland Alpin SRL: +40 (726) 664 420 Tel/Fax: (+40) 0257 562 107; E-mail: contact@weglandalpin.ro

Certificat FSC® (FSC-C147546)